Siden vedtakelsen av loven om hørselhjelpemidler fra 2017, har Food and Drug Administration (FDA) arbeidet med å lage forskrifter angående denne nye kategorien høreapparat. OTC-enheter spesifikt for personer med hørselstap er ennå ikke på markedet. Hvis du vurderer å kjøpe en enhet som hevder å være i denne nye kategorien, må du være forsiktig med kjøperen. Neste trinn vil være en kunngjøring om foreslått regelverk (NPRM) utstedt av FDA, etterfulgt av en åpen kommentarperiode og deretter de endelige reglene. Etter at de endelige reglene er på plass, må du fortsatt være en utdannet forbruker: lære alt du kan om enheten før du kjøper det.

Viser alle 4 resultater

vis sidefelt