Digital programmerbare høreapparater bruker digitalisert lydbehandling, eller DSP. DSP endrer lydbølger til digitale signaler. Det er en datamaskinbrikke i hjelpemiddelet. Denne brikken bestemmer om lyden er støy eller tale. Deretter gjøres endringer i hjelpemiddelet for å gi deg et klart, høyt signal.

Digitale høreapparater justerer seg. Denne typen hjelpemidler kan endre lyder for å dekke dine behov.

Denne typen høreapparat er dyr. Men det kan hjelpe deg på mange måter, inkludert

enklere programmering;
bedre passform;
å holde lydene fra å bli for høye;
mindre tilbakemelding; og
mindre støy.
Noen hjelpemidler kan lagre forskjellige programmer. Dette lar deg endre innstillingene på egen hånd. Det kan være en innstilling for når du er i telefonen. En annen innstilling kan være for når du er på et bråkete sted. Du kan trykke på en knapp på hjelpemidlet eller bruke en fjernkontroll for å endre innstillingen. Audiologen din kan programmere denne typen hjelpemidler igjen hvis hørselen din endres. De varer også lenger enn andre typer hjelpemidler.

Viser det enkelt resultat

vis sidefelt